Svar från PTS

Av | 21 oktober, 2020

Detta är ett inlägg i tråden ”Bredband” på spannarboda.se.
Läs alla inlägg här.

Här är jag svar från PTS på det brev jag skickade den 16 oktober . Som väntat får inte PTS agera i de enskilda fallen. Det är intressant att det kommer ytterligare stödpengar för fiberutbyggnad, något jag även har hört i diskussion med regionen.


Hej Björn!

Tack för ditt brev. Jag svarar på uppdrag av Olof Bjurö.

Vi beklagar att ni har problem med bredbandsutbyggnaden i Lindesbergs kommun.

PTS är den myndighet som har ansvar för området elektronisk kommunikation. Vi har regeringens uppdrag att följa utvecklingen på bland annat Internet- och teleområdena. PTS kan inte diktera var fiber blir anlagt, eller uppmana någon aktör att bygga fiber i ett visst område inom en viss tid.

PTS arbetar emellertid främjande, utifrån målen i den nationella bredbandsstrategin, för att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband. Den nationella bredbandsstrategin hittar du här. https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/12/sverige-helt-uppkopplat-2025—en-bredbandsstrategi/

PTS har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för ett nytt statligt stöd för
bredbandsutbyggnad. Stödet uppgår till 650 miljoner kronor under 2020-2022. Iår har vi utlyst 136 miljoner kronor i Västra Götaland, Västernorrland, Blekinge och Värmland. Utlysningen har pågått till den 7 september. För att läsa mer om detta på PTS hemsida: https://pts.se/bredbandsstod

I de flesta kommuner finns en bredbandskoordinator eller liknande funktion, till vilken du kan vända dig om du har frågor om bredbandsutbyggnaden i kommunen. I Sverige är marknaden för telefoni och internet uppbyggd så att telebolagen själva äger sina nät och har rätt att göra förändringar i dem. PTS kan inte påverka kopparnätets nedläggning.

Om det inte går att få tillgång till telefoni och internet via marknadens operatörer kan PTS hjälpa till. Vi har fått i uppdrag av regeringen att säkerställa att alla i Sverige har tillgång till telefoni och grundläggande
internet. Uppdraget innebär att PTS efter ansökan kan upphandla anslutningar till personer och företag som inte kan få grundläggande internetuppkoppling eller telefoni.

Du kan läsa mer om det på vår hemsida:  https://pts.se/sv/privat/internet/bredband/pts-atgarder-for-att-ge-hushall-och-foretag-tillgang-till-grundlaggande-internetuppkoppling-och-telefoni/

Med vänlig hälsning

PTS Tipsfunktionen

_________________________________
Post- och telestyrelsen (PTS)
Digitaliseringsavdelningen


Tråden ”Bredband” på spannarboda.se syftar till att påverka beslutsfattare, politiker och telecom-företagen att se över bredbandsprojekten i Lindesbergs kommun.

Ett väl fungerande bredband är en säkerhetsfråga, demokratifråga och livsviktig för landsbygdens överlevnad.

Vi anser att Telia ska ta omstart på fiberprojektet och ompröva sitt beslut att inte leverera fiber i de områden i Lindesbergs kommun där man dragit tillbaka erbjudandet.
Genom att vi i byarna är lite mer engagerade och samspelta kan vi tillsammans med Telia säkerställa att projektet blir lönsamt för oss, samhället i stort, för Telia och dess entreprenörer.

Vidare anser vi att Telia ska lämna kopparnätet kvar tills dess det finns en etablerad och framtidssäker infrastruktur som kan ersätta kopparnätet. FWA är inte rätt teknik.

Dela sidan på sociala media