Brev till ansvarig chef på Telia

Av | 22 oktober, 2020

Detta är ett inlägg i tråden ”Bredband” på spannarboda.se.
Läs alla inlägg här.

Jag har äntligen fått tag på en kontaktperson på Telia. Jag skickade följande brev nu ikväll:


Hej (…)

Jag fick kontaktuppgifter till dig från (…) på Länsstyrelsen.

I Spannarboda håller Telia på att installera Fiber hos vissa hushåll, hos andra har fibererbjudandet dragits tillbaka. Telia har också annonserat att kopparnätet släcks ner Q1 2021. Telia erbjuder de kunder som inte får fiber levererat FWA / ”Fast mobilt bredband”.

Det finns en hel del problematik med det här agerandet. Här följer några av punkterna:

1. Telia har haft flera år på sig att räkna på fiberprojektet men väljer nu att dra tillbaka erbjudandet. Telia ger kunderna under 2 månaders betänketid på att ultimativt välja att inte ha bredband alls eller FWA.

2. Telia är oerhört svårt att komma i kontakt med. Det går inte att hitta kontaktuppgifter till ansvariga chefer/beslutsfattare på något enkelt sätt. Att tala med kundtjänst har inte varit en framkomlig väg, inte heller att kontakta via den firma som ringer och försöker sälja FWA. Kontakt med kundombudsman (vars kontaktuppgifter var mycket svåra att hitta) och har inte givit någon vettig respons.

3. FWA lever riskerar att inte leva upp till regeringens/EUs mål för höghastighetsbredband. Detta har även påpekats av bland annat av RISE (som jag varit i kontakt med). RISE pekar dessutom på att FWA riskerar att bli dyrare ur ett samhällsperspektiv och även för Telia.

4.  Det har inte givits någon förklaring till kunder som fått fibererbjudandet tillbakadraget. Det har inte heller funnits någon dialog eller försök att tillsammans med byn eller kunderna finna alternativa lösningar. Det vore till exempel möjligt att ha ytterligare privat finansiering, hitta andra bidrag, att vi i byn gräver vissa sträckor själva men där Telia blåser fibern, att dra fiber i luftledning vissa sträckor mm. Det finns också exempel i byn där vi misstänker att Telias beslutsunderlag inte är korrekt och att Telia missat/misstolkat intresse som finns där.

5. Det är oansvarigt att släcka ner kopparnätet innan bredbandsutbyggnaden är klar. Detta synsätt stöds genomgående av de parter jag samtalat med. Det har funnits förslag från kommunen att få hyra/förvärva kopparnätet men detta har nobbats av Telia.

6. Att skapa ”vita fläckar” på fiberkartan genom att använda FWA gör det i princip omöjligt att finansiera nya fiberprojekt. Vem vill i närtid investera när man redan lagt ut pengar? Detta skapar också en inlåsningseffekt som sätter marknaden ur spel. Även detta är genomgående något som de aktörer jag pratat med oroar sig över.

7. Jag tror att det är en viktig fråga för Telia att kommunicera. Den uteblivna dialogen påverkar Telias anseende och varumärke starkt negativt. I dagsläget är många människor arga och besvikna och känner att de blivit svikna. Många upplever också att de ställs inför ultimatum och inte har några alternativ. Det kan inte vara såhär det är tänkt att bygga en kundrelation. 

Som självpåtagen fiberambassadör i Spannarboda har följande konkreta förslag till Telia:

* Ta ett möte med mig, regionens/kommunens samordnare och andra intressenter för att diskutera alternativa lösningar för att kunna fullfölja de anmälda fiberanslutningarna på ett tillfredställande sätt för alla parter. 

* Ta ett möte med invånarna i byn. Jag kan ta på mig att arrangera detta (på ett corona-säkert sätt i vår bygdegård i Spannarboda). 

* Förläng tidsfristen för att teckna FWA eller inte tills vi har tagit ett möte och kunnat bottna frågorna ovan.

Om du inte är rätt person att prata med, skulle jag uppskatta att du kan lotsa mig vidare inom Telia på ett skyndsamt sätt innan tiden rinner ut. Jag har rekommenderat byn att tacka nej till FWA tills vi har fått någon form av dialog på plats.

Med vänlig hälsning/ Björn Tångeberg


Tråden ”Bredband” på spannarboda.se syftar till att påverka beslutsfattare, politiker och telecom-företagen att se över bredbandsprojekten i Lindesbergs kommun.

Ett väl fungerande bredband är en säkerhetsfråga, demokratifråga och livsviktig för landsbygdens överlevnad.

Vi anser att Telia ska ta omstart på fiberprojektet och ompröva sitt beslut att inte leverera fiber i de områden i Lindesbergs kommun där man dragit tillbaka erbjudandet.

Genom att vi i byarna är lite mer engagerade och samspelta kan vi tillsammans med Telia säkerställa att projektet blir lönsamt för oss, samhället i stort, för Telia och dess entreprenörer.

Vidare anser vi att Telia ska lämna kopparnätet kvar tills dess det finns en etablerad och framtidssäker infrastruktur som kan ersätta kopparnätet. FWA är inte rätt teknik.

Dela sidan på sociala media