Kommunfullmäktige i morgon 19 oktober

Av | 18 oktober, 2020

Detta är ett inlägg i tråden ”Bredband” på spannarboda.se.
Läs alla inlägg här.

I morgon är det kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. Där tänker jag deltaga under allmänhetens frågestund kl 18:15. Jag har skickat följande fråga i förväg.


Mail till kommun@lindesberg.se
18 oktober 2020

Fråga till allmänhetens frågestund – angående bredbandssituationen i Lindesbergs kommuns landsbygd

Den senaste tiden har många hushåll i Lindesbergs kommuns landsbygd fått det omskakande beskedet att Telia Öppen Fiber drar tillbaka sitt fibererbjudande. Samtidigt aviseras att kopparnätet ska släckas ner. 

1. Bredband är en förutsättning för att landsbygden ska leva och utvecklas. Det påverkar våra möjligheter att driva företag, arbeta hemifrån, hålla kontakten på sociala media, handla varor och ta del av samhället i stort. Det påverkar fastighetspriserna om det finns bredband eller inte. Bredband är en demokratifråga! 

2. Den föreslagna lösningen från Telia, ”fast mobilt bredband” är inte framtidssäkert och är inte ett alternativ till fiber. Då den garanterade hastigheten är 30 Mbit/s och den maximala hastigheten 100 Mbit/a kommer vi inte kunna nå målen i regeringens bredbandsstrategi eller EU:s mål för bredbandsutbyggnad.

3. Att släcka ner kopparnätet innan en motsvarande infrastruktur är på plats är en säkerhetsfråga för samhället. Hur garantera exempelvis att fall-alarm för äldre fungerar över 4G-infrastruktur med den mobiltäckning vi har? Hur många äldre har förstått att om de tackar nej till Telias erbjudande om ”fast mobilt bredband” riskerar de att inte ha fungerande telefoni?

4. Marknaden och konkurrensen är i praktiken satt ur spel. Scanova (Telia öppen fiber) och IP only har i praktiken delat upp marknaden genom att teckna upp konsumenter på fiberprojekt. Nu när de lönsamma hushållen har fått fiber och Telia drar tillbaka resterande fibererbjudande finns det ingen konkurrent som tar vid. Dessutom blockerar bindningstiden på fast mobilt bredband för att fortsätta med fiberprojektet de kommande två åren.

5. Marknaden agerar utan dialog och transparens. Det finns exempel på där den dessutom verkar ha fattat beslut på felaktiga grunder. Telias beslutsfattare är till exempel i princip omöjliga att få tag på. Är de ens intresserade av dialog?

Det arbete som den nystartade kampanjen ”bredband i Lindesbergs kommuns landsbygd” bedriver kan man läsa om på spannarboda.se. Vi anser att ett väl fungerande bredband är en säkerhetsfråga, en demokratifråga och är livsviktig för landsbygdens överlevnad Vi anser att vi behöver en omstart på fiberprojektet och vi behöver få Telia att ompröva sitt beslut att dra tillbaka sitt fibererbjudande. Vidare anser vi att Telia ska lämna kopparnätet kvar tills dess att det finns en etablerad och framtidssäker infrastruktur som kan ersätta kopparnätet. FWA (Fixed Wireless Access) är inte rätt teknik. 

Hur tänker kommunen agera för att värna sina medborgares rättigheter?
Hur tänker kommunen verka för att vi skapar en långsiktigt hållbar IT-infrastruktur som lever upp till den nationella målen och EUs mål?

Björn Tångeberg

Willboda Gård, Spannarboda 318
bjorn.tangeberg@gmail.com


Tråden ”Bredband” på spannarboda.se syftar till att påverka beslutsfattare, politiker och telecom-företagen att se över bredbandsprojekten i Lindesbergs kommun.

Ett väl fungerande bredband är en säkerhetsfråga, demokratifråga och livsviktig för landsbygdens överlevnad.

Vi anser att Telia ska ta omstart på fiberprojektet och ompröva sitt beslut att inte leverera fiber i de områden i Lindesbergs kommun där man dragit tillbaka erbjudandet. 

Genom att vi i byarna är lite mer engagerade och samspelta kan vi tillsammans med Telia säkerställa att projektet blir lönsamt för oss, samhället i stort, för Telia och dess entreprenörer.

Vidare anser vi att Telia ska lämna kopparnätet kvar tills dess det finns en etablerad och framtidssäker infrastruktur som kan ersätta kopparnätet. FWA är inte rätt teknik

Dela sidan på sociala media

En reaktion på “Kommunfullmäktige i morgon 19 oktober

  1. Stefan Toll

    Jättebra sammanställning och jag kan bara hålla med om att detta är något som inte kan accepteras. Ansvaret för fiber till alla hushåll ska lagstadgas och ligga på kommunerna med deadline inom två år. Kommunerna i sin tur måste kräva av regeringen att det kommer pengar som motsvarar den kostnad de har för att förverkliga Regeringens beslut.

Kommentarer är stängda.