Varför FWA – ”fast mobilt bredband” är fel lösning

Av | 18 oktober, 2020

Detta är ett inlägg i tråden ”Bredband” på spannarboda.se.
Läs alla inlägg här.

Telias ”fast mobilt bredband” är en teknik som bygger på dedikerad bandbredd i 4G-masten med hjälp av en riktad antenn. Telia garanterar 30 Mbit/s och tjänsten sägs kunna leverera upp till 100 Mbit/s. Jag känner ingen som någonsin har kommit upp i utlovad maxhastighet på sitt bredband. Det finns alltid problem och flaskhalsar som drar ner hastigheten.

I det ”finstilta” så krävs det att tillräckligt många kunder tecknar sig för tjänsten för att Telia ska investera i utbyggnad. Det finns alltså en risk att det här erbjudandet också dras tillbaka.

Vi vet alla hur dålig 4G-täckningen är i området. Det beror på avstånd till masten, väderförhållanden etc och även om vi sätter upp riktade antenner på hustaken och får en garanterad bandbredd så är det fortfarande lika långt till telemasten, och det är fortfarande 4G-teknik det bygger på.

Regeringens bredbandsstrategi är att 98 procent av sveriges befolkning ska ha tillgång till 1 Gbit/s år 2025. Resterande 1,9 procent ska ha tillgång till 100 Mbit/s eller mer och de sista 0,1 procenten ska ha tillgång till minst 30 Mbit/s. Med Telias ”fast mobilt bredband” är vi alltså redan nu dömda till att bli de 0,1 procenten av Sveriges befolkning som kommer att ligga på hastigheter (förhoppningsvis) över 30 Mbit/s men under 100 Mbit/s.

FWA (Fixed Wireless Access) som tekniken bakom ”fast mobilt bredband” heter, kritiseras även ur ett kostnadsperspektiv. Enligt RISE, Research Institutes of Sweden AB som är ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt, anser man att tekniken dessutom kommer att bli dyrare än fiber. Se den här artikeln i Land, som förklarar det på ett lättbegripligt sätt.

När jag har pratat med Telia angående FWA och ställer frågor om bandbredd så fick jag beskedet att de vid installationstillfället mäter bandbredden. Om man då inte kommer upp i 30 Mbit/s kan vi som kunder annullera avtalet.

Ja. Jovisst. Men vad har vi då för uppkopplingsmöjligheter kvar?


Tråden ”Bredband” på spannarboda.se syftar till att påverka beslutsfattare, politiker och telecom-företagen att se över bredbandsprojekten i Lindesbergs kommun.

Ett väl fungerande bredband är en säkerhetsfråga, demokratifråga och livsviktig för landsbygdens överlevnad.

Vi anser att Telia ska ta omstart på fiberprojektet och ompröva sitt beslut att inte leverera fiber i de områden i Lindesbergs kommun där man dragit tillbaka erbjudandet.

Genom att vi i byarna är lite mer engagerade och samspelta kan vi tillsammans med Telia säkerställa att projektet blir lönsamt för oss, samhället i stort, för Telia och dess entreprenörer.

Vidare anser vi att Telia ska lämna kopparnätet kvar tills dess det finns en etablerad och framtidssäker infrastruktur som kan ersätta kopparnätet. FWA är inte rätt teknik.

Dela sidan på sociala media