Brev till Telias Kundombudsman

Av | 14 oktober, 2020

Detta är ett inlägg i tråden ”Bredband” på spannarboda.se.
Läs alla inlägg här.

Jag skrev ett brev till Telias kundombudsman den 14 oktober för att utrycka mitt missnöje över hur processen har gått till. Det tycker jag verkligen du ska göra om du känner dig illa behandlad i och med att fibererbjudandet dras tillbaka och kopparnätet släcks ner.

Det är extremt svår att hitta länken till kontaktuppgifterna, men här är kontaktformuläret. Längst ner på telia.se finns det ”Om Telia” och där finns en länk till ”Ledningsgrupp”. Längst ner på den sidan finns en länk till Telias kundombudsman.


Mitt namn är Björn Tångeberg och jag bor i Spannarboda, i Lindesbergs kommun, Örebro län. Vi har varit i kontakt i den här frågan förut, ärende CS4777748.

Vi är många fastighetsägare i kommunen som känner vanmakt och uppgivenhet inför Telias beslut att återkalla sitt erbjudande om fiberanslutning samtidigt som ni kommer att släcka ner kopparnätet. 

I regeringens bredbandsstrategi står att läsa att målet är att 95% av Sveriges befolkning ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s. 

Allt mer i vårt samhälle är beroende av uppkoppling. Fler och fler samhällsfunktioner, såsom myndighetskontakter, sjukvård och bankärenden går i praktiken bara att användas via internet. Tillgången till bredband är helt avgörande i landsbygden. Det påverkar fastighetspriser, tillflyttning, möjligheten att driva företag, möjligheten att jobba hemifrån, sköta sin privatekonomi och så vidare. 

Telia har knutit upp potentiella fiberkunder med avtal och därigenom ”låst in” marknaden från eventuell konkurrens. Telia äger även kopparnätet som nu ska släckas ner på grund av lönsamhetsskäl. 

Ni har givit oss ett ultimativt erbjudande, ”fast mobilt bredband”. Rent tekniskt är det en riktad 4G-antenn som har en dedikerad bandbredd från telemast. Ni säger att ni kan leverera upp till 100 Mbit/s, men lägst 30 Mbit/s. Med tanke på avstånd till master och den allmänt klena 4G-täckningen befarar jag att 100 Mbit/s kommer vara ouppnåeligt. Tekniken är ju i sig begränsad till kapaciteten i 4G. 4G är 4G är också känsligt för luftfuktighet och väderförhållanden.  

Samtidigt som vi har fått nobben har Telia Öppen Fiber meddelat att de kommer leverera till fastigheter ca 300 meter ifrån oss, på andra sidan vägen. Det här blottar hur cyniskt kalla marknadsbeslut kan vara. Min granne är en lönsam fiberkund. Jag är det inte. 

Hur har beslutskriteria för var man drar/inte drar varit? Varför inte dra fiberluftledning på befintliga stolpar?

I erbjudandet om det ”fasta mobila bredbandet” finns ett villkor som säger att Telia har rätt att upphäva erbjudandet om inte tillräckligt många kunder tecknar sig. Så vi är faktiskt inte ens garanterade den möjligheten.

Det är hart nog omöjligt att få kontakt med någon ansvarig på Telia. Jag har försökt komma i kontakt med ansvarig chef som fattar beslut om fiberutbyggnaden i Lindesbergs kommun respektive ansvarig chef som fattar beslut om nedsläckningen av kopparnätet i Lindesbergs kommun. Ni döljer konsekvent kontaktuppgifter på er webbplats och de gränsytor manhar som kund har inte möjlighet att tala om hur man ska gå tillväga. Jag har testat e-post, kundtjänst och chatforum men möts bara av ”säljare”.

Varför finns det ingen transparens? Varför finns ingen information eller dialog med oss drabbade medborgare förutom glättiga broschyrer som lovar guld och gröna skogar? 

Jag anser att ni är oansvariga om ni släcker ner en samhällskritisk infrastruktur innan ni kan garantera att en ersättande infrastruktur är på plats.

Jag tror att ni riskerar att skada Telias varumärke om ni inte ändrar ert agerande.

Med vänlig hälsning
Björn Tångeberg


Tråden ”Bredband” på spannarboda.se syftar till att påverka beslutsfattare, politiker och telecom-företagen att se över bredbandsprojekten i Lindesbergs kommun.

Ett väl fungerande bredband är en säkerhetsfråga, demokratifråga och livsviktig för landsbygdens överlevnad.

Vi anser att Telia ska ta omstart på fiberprojektet och ompröva sitt beslut att inte leverera fiber i de områden i Lindesbergs kommun där man dragit tillbaka erbjudandet.

Genom att vi i byarna är lite mer engagerade och samspelta kan vi tillsammans med Telia säkerställa att projektet blir lönsamt för oss, samhället i stort, för Telia och dess entreprenörer.

Vidare anser vi att Telia ska lämna kopparnätet kvar tills dess det finns en etablerad och framtidssäker infrastruktur som kan ersätta kopparnätet. FWA är inte rätt teknik.

Dela sidan på sociala media