Brev till Telia Öppen Fiber

Av | 18 oktober, 2020

Detta är ett inlägg i tråden ”Bredband” på spannarboda.se.
Läs alla inlägg här.

Den 18 oktober skickat jag ett brev till Telia Öppen Fiber. Det uppmanar jag att du också gör om du känner dig drabbad och förbisedd.

Här är länken till kontaktformuläret jag använde.


Hej,

Jag heter Björn Tångeberg och bor i Spannarboda i Lindesbergs kommun.

Ni har under hösten dragit tillbaka fiber-erbjudandet och samtidigt meddelat att ni släcker ner kopparnätet. Den lösning ni erbjuder, ”Fast mobilt bredband” / FWA är för det första knappast framtidssäker mot de mål som Sveriges regering och EU har satt upp för bredband. För det andra, om man läser det finstilta, kan ni inte garantera att vi får Fast mobilt bredband om inte tillräckligt många tecknar sig för avtalet. För det tredje är ju erbjudandet ”ultimativt” – ni ger oss kunder inga andra val. Vanligt mobilsurf / 4G är inte hållbart med tanke på den usla täckningen vi har i området.

Jag upplever det som att som liten kund i glesbygden är man inte värdefull och har inget att säga mot jätten Telia.

Jag förstår inte att ni inte kan ha en bättre transparens och dialog med era kunder. Ni drar ensidigt tillbaka erbjudandet om fiber utan att föra någon dialog. Inte utforska om det finns andra sätt att lösa problemet. Det skulle till exempel vara möjligt att dra luftfiber. Det skulle kanske vara möjligt att hitta co-finansiering eller att vi lokalt arrangerar grävningen.

Det är hemskt hur cyniska marknadsbeslut blir när man inte tar ansvar för helheten. I Östra Boda-området, precis söder om landsvägen levererar ni fibern. Till oss på den norra sidan gör ni det inte. Från mig är det en skillnad på 300 meter ner till vägen, där fibern går.

Jag kräver att ni tar kontakt med oss kunder och för en dialog. Jag kan som självpåtagen fiberkoordinator i byn arrangera ett möte med drabbade hushåll. Jag tycker också att ni bör ompröva ert beslut, det är med sannolikhet baserat på otillräckliga / felaktiga uppgifter.

Jag vet till exempel en fastighetsägare som totalt har behov av 10 fiberanslutningar men ni har med största sannolikhet bara hanterat det som två hushåll. Jag har samma problem. Jag skulle behöva två anslutningar, ett för företaget och ett privat.

Ni har inte heller redovisat hur många hushåll som saknas för att fibererbjudandet ska gälla. Mig veterligen har alla hushåll längs vår väg sedan många år tecknat sig för avtal, ändå påstår ni att det inte räcker.

När vi tecknade oss för fiber erbjöd ni oss ett kanalpaket. Om vi skulle ta det skulle installationsavgiften bli lägre. Vad händer nu när ni drar tillbaka fibererbjudandet? Krediterar ni kanalpaketet – som vi princip aldrig nyttjat.

Björn Tångeberg


Tråden ”Bredband” på spannarboda.se syftar till att påverka beslutsfattare, politiker och telecom-företagen att se över bredbandsprojekten i Lindesbergs kommun.

Ett väl fungerande bredband är en säkerhetsfråga, demokratifråga och livsviktig för landsbygdens överlevnad.

Vi anser att Telia ska ta omstart på fiberprojektet och ompröva sitt beslut att inte leverera fiber i de områden i Lindesbergs kommun där man dragit tillbaka erbjudandet.

Genom att vi i byarna är lite mer engagerade och samspelta kan vi tillsammans med Telia säkerställa att projektet blir lönsamt för oss, samhället i stort, för Telia och dess entreprenörer.

Vidare anser vi att Telia ska lämna kopparnätet kvar tills dess det finns en etablerad och framtidssäker infrastruktur som kan ersätta kopparnätet. FWA är inte rätt teknik.

Dela sidan på sociala media