Brev till Post- och Telestyrelsen

Av | 16 oktober, 2020

Detta är ett inlägg i tråden ”Bredband” på spannarboda.se.
Läs alla inlägg här.

Den 16 oktober skickade jag ett brev till ansvariga chefer på post- och telestyrelsen (PTS: Digitaliseringsavdelningen, Olof Bjurö samt Avdelningen för marknadsreglering, Rikard Englund. Här kan du läsa brevet:


Hej, 

Situationen med bredbandsutbyggnad på landsbygden i Lindesbergs kommun är katastrofal. Telia har annonserat att de släcker ner kopparnätet, samtidigt som de drar tillbaka fiberutbyggnaden på grund av lönsamhetsskäl. Den lösning med mobilt bredband de föreslår är inte framtidssäker och kommer inte uppfylla regeringens och EU’s mål enligt den nationella bredbandsstrategin. Konkurrensen är satt ur spel. Marknaden agerar på strikt vinstintresse och utan vare sig transparens eller dialog med medborgarna. Kommunen kan inget göra. Den lilla människan kommer i kläm.

Detta är en demokratifråga, en samhällssäkerhetsfråga och inte minst en livsviktig fråga för att landsbygden ska kunna överleva.

Se mitt bifogade brev.

Med vänlig hälsning och med förhoppning om handlingskraft!

Björn Tångeberg
Spannarboda


Angaende-bredband-i-Lindesbergs-kommun-PTS-2020-10-16


Tråden ”Bredband” på spannarboda.se syftar till att påverka beslutsfattare, politiker och telecom-företagen att se över bredbandsprojekten i Lindesbergs kommun.

Ett väl fungerande bredband är en säkerhetsfråga, demokratifråga och livsviktig för landsbygdens överlevnad.

Vi anser att Telia ska ta omstart på fiberprojektet och ompröva sitt beslut att inte leverera fiber i de områden i Lindesbergs kommun där man dragit tillbaka erbjudandet.

Genom att vi i byarna är lite mer engagerade och samspelta kan vi tillsammans med Telia säkerställa att projektet blir lönsamt för oss, samhället i stort, för Telia och dess entreprenörer.

Vidare anser vi att Telia ska lämna kopparnätet kvar tills dess det finns en etablerad och framtidssäker infrastruktur som kan ersätta kopparnätet. FWA är inte rätt teknik.

Dela sidan på sociala media